ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του ρόλου του στη διάχυση της τεχνογνωσίας που παράγεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Στεγάζεται σε δύο κτίρια, με χώρους 4000 τ.μ. περίπου συνολικά στη θέση Βασιλικά Βουτών, 7 χλμ από το κέντρο του Ηρακλείου, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, δίπλα στα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Το ΕΤΕΠ-Κ είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων (IASP) και συνεργάζεται στενά με τα Ελληνικά ΕΤΕΠ καθώς και με ξένα ΕΤΕΠ: Sofia-Antipolis, AREA (Trieste), Park Bit (Palma), Tampere, Helsinki, Malaga, Barcelona, Haifa κ.α..

Τις δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993.

>Γενικές Συνελεύσεις - Ισολογισμοί ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠΚ Α.Ε.

ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣΠτυχίο Χημείας (Πανεπιστήμιο Αθήνας) και μεταπτυχιακές σπουδές σε  Οινολογία & Βιοτεχνολογία και σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (Πανεπιστήμιο Βρυξελών).

Διευθυντής ΕΤΕΠ-Κ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Διαχείρισης & Ανάπτυξης ΕΤΕΠ-Κ από το 2005.

Στην εταιρεία MINOTECH Biotechnology διετέλεσε Διευθυντής  από το 1996 έως το 1999, Διευθυντής Μάρκετινγκ από το 1999 έως το 2000 και Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας από το 1999 μέχρι σήμερα.

Υπεύθυνος έργων:  Δημιουργία Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΤΕΠ-Κ (1997-2001) και Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων (1997-2000).

Υπεύθυνος έργου RITTS Κρήτης (1997-2000), Σύμβουλος σε άλλα έργα RIS/RITTS στην Ελλάδα.

Σύμβουλος σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης Επιστημονικών Τεχνολογικών Πάρκων & Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συμμετοχή με δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας και Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας στο έργο “Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών Κρήτης” (CRINNO, 2003-2005) και στο έργο “Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης” (2007-2008).

Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών έργων σχετικών με Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Καινοτομία, Μεταφορά Τεχνολογίας και Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS Network.

Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ (Πρόγραμμα PEOPLE).

Τετραετής εμπειρία στη βιομηχανία οίνου και ζύθου.

Lead auditor, ISO 9000.

Περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρία σε Μεταφορά & Αξιοποίηση Τεχνολογίας, Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Καινοτομία.ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΟ Γιώργος Παπαμιχαήλ εργάζεται ως Σύμβουλος Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) από το 2004.

Κατά την διάρκεια αυτή, έχει ασχοληθεί με την υλοποίηση έργων Ε&ΤΑ σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο που σχετίζονται με Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Μεταφορά Τεχνολογίας / Προστασία - Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Διαχείριση Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων καθώς επίσης και με θέματα που αφορούν στην κινητικότητα Eλλήνων και αλλοδαπών ερευνητών.

Είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για το ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου ΠΠ και υπεύθυνος για το κέντρο ενημέρωσης και πληροφόρησης της επιστημονικής κοινότητας για το «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» στην γεωγραφική περιοχή της Ν. Ελλάδος.

Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS (Κινητικότητα Ερευνητών) και υπεύθυνος ενημέρωσης του ΙΤΕ για Δράσεις Marie Curie, FP7 για την περιφέρεια της Κρήτης.

Έχει εργαστεί στο Πανεπιστημίου του Sussex στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας ως Σύμβουλος Τεχνολογίας σε ερευνητικό έργο (πρακτική εργασία).

Σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας από τα Πανεπιστήμια Hertfortshire, Γλασκόβης και Sussex (Science Policy Research Unit - SPRU).ΝΟΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΗ Νόρα Φραγκιαδουλάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διοίκηση (Jean Monnet Programme) του Παντείου Πανεπιστημίου (Αθήνα).

Από το 1998 -2000 εργάστηκε ως γραμματέας στο πολιτικό γραφείο Βουλευτή. Από το Μάρτιο 2004-μέχρι τον Οκτώβριο του 2005 εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος σε Βουλευτή.

Επίσης, έχει εργαστεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Τηλεπικοινωνιών (ENISA) ως βοηθός στο Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού και Προϋπολογισμού από τον Οκτώβριο του 2005 - Φεβρουάριο 2006.

Σήμερα εργάζεται στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ως διοικητικό προσωπικό.