Γενικές Συνελεύσεις - Ισολογισμοί ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.

Tακτική Γενική Συνέλευση 27 Ιουλίου 2017

  • Ισολογισμός 2016 Δείτε το αρχείο σε PDF
  • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 16 Ιουνίου 2016

  • Ισολογισμός 2015 Δείτε το αρχείο σε PDF
  • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 28 Μαϊου 2015

  • Ισολογισμός 2014 Δείτε το αρχείο σε PDF
  • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 27 Ιουνίου 2014

  • Ισολογισμός 2013 Δείτε το αρχείο σε PDF
  • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 28 Ιουνίου 2013

  • Ισολογισμός 2012 Δείτε το αρχείο σε PDF
  • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF