Γενικές Συνελεύσεις - Ισολογισμοί ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση 7 Ιουλίου 2020

 • Ισολογισμός 2019 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 19 Δεκεμβρίου 2019

 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 18 Ιουλίου 2019

 • Ισολογισμός 2018 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 27 Ιουλίου 2018

 • Ισολογισμός 2017 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 27 Ιουλίου 2017

 • Ισολογισμός 2016 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 16 Ιουνίου 2016

 • Ισολογισμός 2015 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 28 Μαϊου 2015

 • Ισολογισμός 2014 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 27 Ιουνίου 2014

 • Ισολογισμός 2013 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF

Tακτική Γενική Συνέλευση 28 Ιουνίου 2013

 • Ισολογισμός 2012 Δείτε το αρχείο σε PDF
 • Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Δείτε το αρχείο σε PDF