Βραδιά Ερευνητή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Βραδιά Ερευνητή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

  Τελευτάια Νέα

  
 • ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9/2018
  more info...
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/9/2018: "Επιστήμη και Τεχνολογία στον Πολιτισμό: Όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον"
  more info...
IASP: International Association of Science Parks
Καλωσήλθατε στο δικτυακό τόπο του ΕΤΕΠ-Κ

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ενός από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με  χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Κρήτης. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις να:

 1. Επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες τεχνολογίες.
 2. Αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας
 3. Αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδίωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.
 4. Μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων λειτουργίας του, το Πάρκο υποστήριξε περισσότερες από 45 εταιρείες στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών επιδιώξεων τους και υλοποίησε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην περιφέρεια.

 

Γενικές Συνελεύσεις - Ισολογισμοί ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠΚ Α.Ε.

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας INVEST IN GREECE OMBUDSMAN Interreg - Balkan-Mediterranean Erasmus Νεαροί Επιχειρηματίες ASPIRING ENTREPREUNERS WANTED! jobdeveloper