περισσότεραArrow

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο του ρόλου του στη διάχυση της τεχνογνωσίας που παράγεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα. Το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, στις εγκατεστημένες εταιρείες εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να:

 1. Επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες τεχνολογίες.
 2. Αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.
 3. Αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδίωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.
 4. Μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

  
 • περισσότερα Ξεκινούν οι αιτήσεις για την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

  05-20-2019

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου.

  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων (https://www.ependyseis.gr/), όπου περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

   

  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων (ependyseis.gr), όπου περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

  Επίσης, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 και συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου 2019, αντί της 31ης Μαίου 2019.

  Η νέα προκήρυξη για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος κύκλος) προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου.

  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων (ependyseis.gr), όπου περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

  Επίσης, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 και συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου 2019, αντί της 31ης Μαίου 2019.

  Η νέα προκήρυξη για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος κύκλος) προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου.

  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων (ependyseis.gr), όπου περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

  Επίσης, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 και συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου 2019, αντί της 31ης Μαίου 2019.

  Η νέα προκήρυξη για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος κύκλος) προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου.

  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων (ependyseis.gr), όπου περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

  Επίσης, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 και συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου 2019, αντί της 31ης Μαίου 2019.

  Η νέα προκήρυξη για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος κύκλος) προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου.

  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτικών φορέων, έχει αναρτηθεί σχέδιο της προκήρυξης του καθεστώτος στο δικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων (ependyseis.gr), όπου περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.

  Επίσης, παρατείνεται κατά δεκαπέντε (15) ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (3ος κύκλος) του ν.4399/16 και συνεπώς ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιουνίου 2019, αντί της 31ης Μαίου 2019.

  Η νέα προκήρυξη για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» (4ος κύκλος) προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με έναρξη υποβολών την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου.
 • περισσότερα Επιχειρούμε Έξω

  05-15-2019

  Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

  Προϋπολογισμός της Δράσης

  50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

  Δικαιούχοι της Δράσης

  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  1. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
  2. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
  3. παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
  4. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιο

  Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

  Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18.01.2018 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

  Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

  Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

  Επικοινωνία – Πληροφορίες:

  Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα.

  Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 πμ. έως τις 5.00 μμ

  Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ.

  Εmail: infoepan@mou.gr

  Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

  Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Εταίρων: www.efepae.gr

 • περισσότερα “The Squeeze” : Οκτώ Agri-Food startups αναμετρώνται στον πιο συναρπαστικό pitching Διαγωνισμό στις 14 Μαΐου

  05-08-2019

  Ο πιο συναρπαστικός pitching διαγωνισμός για startups "The Squeeze" του Orange Grove, του διεθνούς startup incubator της Αθήνας, θα διεξαχθεί για μια ακόμα φορά στις 14 Μαΐου! Ο δημοφιλής διαγωνισμός φέτος είναι αφιερωμένος σε startups από τον τομέα της Αγρο-τεχνολογίας και των Τροφίμων και έχει τίτλο #FarmingtheFuture ,ενώ διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ολλανδίας και την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα.

  Στη σκηνή του Orange Grove θα ανέβουν οκτώ φιλόδοξοι startuppers που ξεχώρισαν στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης για να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο αποτελούν επενδυτές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και startup enthusiasts, αλλά και να απαντήσουν στις δύσκολες ερωτήσεις του διεθνούς πάνελ κριτών, διεκδικώντας ένα από τα έπαθλα του διαγωνισμού!

  Πιο αναλυτικά, οι οκτώ συμμετέχοντες του TheSqueezeπου θα αναμετρηθούν είναι:

  - Airbots by Advanced Intelligent Robotics

  - BioCos

  - BeeNaturalles

  - Fivetwenty

  - Growie

  - Liofyllo

  - Peace by Peas

  To διεθνές πάνελ κριτών που θα αναδείξουν τους νικητές του φετινού διαγωνισμού TheSqueeze” είναι οι:

   -Alphons van Broekhoven, Director at Reggeborgh

  - Amu Fowler,Managing Director at ViveDC

  - Arjan de Jong, Specialist Lead Data & Analytics at Vattenfall 

  - Μαρίσα Αντωνοπούλου, Business Development Manager του Action Finance Initiative

   

  Στην παρουσίαση της εκδήλωσης θα βρίσκεται ο Ολλανδός δημοσιογράφος Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και startup μέντορας με έδρα το Τελ Αβίβ, Jan Franke.

  Μετά το διαγωνισμό, η εκδήλωση θα συνεχιστεί με ευκαιρίες δικτύωσης, άφθονη μπύρα, προσφορά της Heineken, μεγάλου χορηγού του Orange Grove καθώς και με λαχταριστή πίτσα που προσφέρει το αγαπημένο brand ιταλικού φαγητού L’ Artigiano. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης θα είναι η εφημερίδα «Καθημερινή» και το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΪ.

  Ο διαγωνισμός “The Squeeze” είναι ανοιχτός προς το κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή σας έγκαιρα στο Eventbrite! (https://www.eventbrite.com/e/the-squeeze-tickets-46398106987)

   

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.orangegrove.eu, ενώ έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα νέα μας σε Facebook, Twitter και Instagram

 • περισσότερα Εκδήλωση με ομιλίες σχετικά με τη Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα τη Κυριακή 12 Μαΐου στις 19.00

  05-06-2019

  Πρόκειται για μια σειρά από σύντομες ομιλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν, να κινητοποιήσουν και να δικτυώσουν.
   

  Συναντώνται σε χαλαρό κλίμα, επαγγελματίες της Τεχνολογίας, της Οικονομίας, του Design, της Νομικής και γενικά Κόσμος που έχει ανησυχίες και ιδέες, που δημιουργεί, ενδιαφέρεται για την τεχνολογία και το επιχειρείν.


  Οι ομιλητές αποτελούνται από επαγγελματίες, επιχειρηματίες, καθηγητές, δημόσια πρόσωπα, φοιτητές και ερευνητές που έχουν εμπειρία, πάθος για το αντικείμενο τους και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί σου. Θέλουν να σε ενθαρρύνουν και να σε υποστηρίξουν στο δρόμο που ακολουθείς.

  Είναι μια σημαντική ευκαιρία για δικτύωση με κόσμο που είναι αποφασισμένος να προσπαθεί ανεξαρτήτως περιβάλλοντος.

   

  ===================================================

  Ο Youth Entrepreneurship Club είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2015.

  Η αποστολή του οργανισμού είναι να υποστηρίζει και να καθοδηγεί νέους ώστε να δημιουργούν εγχειρήματα με κοινωνικό ή οικονομικό αντίκτυπο.

  Όραμα του οργανισμού, η δημιουργία κοιτίδων δημιουργίας και επιχειρηματικότητας μέσα στις πόλεις που θα αποτελέσουν έμπνευση και θα υποστηρίζουν νέους, ώστε να δημιουργούν θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο από την Ελλάδα για όλο τον πλανήτη.

 • περισσότερα Πρόγραμμα Proof of Concept

  05-02-2019

  H ηλεκρονική πλατφόρμα για τον 2ο κύκλο εγγραφής και υποβολής των προτάσεων του προγράμματος Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών είναι ενεργή.

  Η προθεσμία υποβολήςτων προτάσεων είναι η 10η  Μαΐου 2019, μέσα από τη σελίδα του PSPPoC: http://www.psppoc.gr/register/, όπου μπορούν να υποβάλλουν και ερευνητικές ομάδες από όλη την Ελλάδα.

  Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

  Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στοχεύει να δώσει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης θα γίνεται κάθε 6 μήνες.

  Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των εφευρετών, μπορεί να γίνει με:

  α. την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, ή
  β. τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

  Στις 13 Ιουνίου 2019 θα ανακοινωθούν επίσημα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν. 

  Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/ ή  μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Κωνσταντίνου στο 2610 911557 & konstantinou@psp.org.gr

 • περισσότερα Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών ''ERASMUS Νέοι επιχειρηματίες'' στην Κρήτη

  04-22-2019

  Άρθρο της εφημερίδας  «ΠΑΤΡΙΣ» σχετικά με το πρόγραμμα “ERASMUS Νέοι επιχειρηματίες” που συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια επιτυχούς υλοποίησης.
   
  Ο φορέας μας (Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης) συμμετέχει ως ενδιάμεσος φορέας/τοπικό σημείο επαφής του προγράμματος από την έναρξη του, δηλαδή από το 2009.
   
  Στο άρθρο περιγράφουν την εμπειρία τους 3 Νέοι επιχειρηματίες από την Κρήτη, τους οποίους καθοδηγήσαμε για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα και στη συνέχεια υποστηρίξαμε κατά τη μετακίνηση και διαμονή τους στην Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία (κατά τα έτη 2017-2018).
   
  Δείτε το σχετικό άρθρο εδώ.
 • περισσότερα Open Innovation Initiative, Δήλωση συμμετοχής μέχρι 3 Μαΐου 2019

  04-18-2019

  Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το πρόγραμμα εταιρικής καινοτομίας IMAGINE από την INTERAMERICAN διοργανώνουν το Open Innovation Initiative.

  Έχεις τη δική σου καινοτόμα ιδέα, η οποία αναπτύσσει υπηρεσίες και προϊόντα στις παρακάτω κατηγορίες:

  •    Healthy Living and Well Being
  •    Smart home
  •    On Demand Insurance
   
  Μπορείς να την καταθέσεις και να έχει τη δυνατότητα να προκριθεί στην τελική φάση του προγράμματος, ώστε να αναπτυχθεί πιλοτικά με την υποστήριξη της INTERAMERICAN και του Κέντρου ACEin
   
  Καθ' όλη τη διάρκεια των φάσεων του προγράμματος οι επιχειρηματικές ομάδες θα λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) από στελέχη της INTERAMERICAN και από την ομάδα του Κέντρου ACEin. Οι επιχειρηματικές ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στην τελική φάση του Open Innovation Initiative θα λάβουν σημαντικά οφέλη και βραβεία.
   
  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων.
   
  Το Open Innovation Initiative περιμένει την αίτησή σου, μέχρι τις 3 Μαΐου 2019 εδώ.
   
  Μάθε περισσότερα για το Open Innovation Initiative  εδώ.
   
  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινώνησε με το Κέντρο ACEin στο τηλέφωνο 210 8203827 ή στο e-mail acein[a]aueb.gr.
   
 • περισσότερα ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ GO_BRAND

  04-16-2019

  Πραγματοποιείται σήμερα 16 Απριλίου 2019 στο Επιμελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο η συνάντηση των εταίρων του έργου GoBrand.
  Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο η συνάντηση των εταίρων του έργου GoBrand, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου  και την προετοιμασία των  διαγωνισμών.
   
    
   
   
  Το δεύτερο σκέλος της συνάντησης πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 17/04, στις εγκαταστάσεις μας στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας οπότε και θα συζητηθεί εκτενώς η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
   
   
  Στις συναντήσεις συμμετέχουν οι εταίροι από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – ΚΕΒΕ, από το Επιμελητήριο Λασιθίου, από το Επιμελητήριο Χίου
  Στις συναντήσεις συμμετέχουν οι εταίροι από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο – ΚΕΒΕ, από το Επιμελητήριο Λασιθίου, από το Επιμελητήριο Χίου από την Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων – (ΕΤΑΠ) και από το ΕΤΕΠ-Κ/ΙΤΕ.
  Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σεμιναρίων για την "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ" θα ακολουθήσει η προώθηση των τοπικών προϊόντων των clusters, στη Διεθνή Έκθεση TuttoFood στο Μιλάνο τον προσεχή Μάιο.
   
περισσότεραArrow
περισσότεραArrow
περισσότεραArrow
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣArrow
 • CheckedΗλεκτρονικό ταχυδρομείο & φιλοξενία ιστοσελίδων
 • CheckedΑσύρματη και ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • CheckedΓραμματειακή υποστήριξη
 • CheckedΧρήση εγκαταστάσεων (πχ αίθουσες συνεδριάσεων)
 • CheckedΔυνατότητα πρόσβασης σε ερευνητικά εργαστήρια
 • CheckedΥποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, στη σύνταξη συμφωνητικών εκχώρησης δικαιωμάτων και στη διασφάλιση και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ