ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Επιλέξτε κατηγορία από την παρακάτω λίστα:


Λοιπά Επιστημονικά και Τεχνολογικά (Ε&Τ) Πάρκα στην Ελλάδα
Διεθνή Ε&Τ Πάρκα

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ


Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
Ελληνικά Τεχνολογικά Ιδρύματα
Ελληνικά Ερευνητικά Ιδρύματα
Διεθνείς Οργανισμοί Ε&Τ Πάρκων
Οργανισμοί Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσιοι Φορείς
Χρήσιμες πληροφορίες για νέες επιχειρήσεις & τεχνοβλαστούς