ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμέναhttp://www.tourisminnovation.eu/

TOUREG

Το έργο TOUREG στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τουρισμό σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες με έντονη τουριστική δραστηριότητα