ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμέναhttp://www.premio-project.eu/

PREMIO

Το έργο PREMIO υποστηρίζει φοιτητές και ερευνητές να εκμεταλλευτούν εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις ιδέες τους βοηθώντας τους να δημιουργήσουν νέες εταιρίες.   
Το έργο περιλαμβάνει:
- Σειρά σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
- Καθοδήγηση
- Υποστήριξη για εγκατάσταση σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων