ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμέναhttp://www.enter-project.eu/

ENTER

Το έργο ENTER υποστηρίζει νέους και δυνητικούς επιχειρηματίες να εκμεταλλευτούν εμπορικά τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν νέες εταιρίες.
Το έργο περιλαμβάνει:
- Σειρά σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
- Καθοδήγηση
- Υποστήριξη για εγκατάσταση σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων