ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμέναhttp://www.inresproject.eu/

INRES

Το έργο INRES στοχεύει να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ τριών ευρωπαϊκών νησιωτικών περιφερειών: των Κανάριων Νήσων (Ισπανία), της Κρήτης και του Samsø (Δανία) με σκοπό την δημιουργία  στρατηγικών ενεργειακής πολιτικής (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).