ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τρέχοντα

Ολοκληρωμένα
JOB DEVELOPER

Η βασική ιδέα του έργου JOB DEVELOPER στηρίζεται στη δημιουργία ενός προσωπικού σχεδίου επαγγελματικής ανάπτυξης  και υλοποιήθηκε αρχικά στο έργο "europatriates" μέσα από τη διάγνωση του επιχειρηματικού ταλέντου και τη συστηματική ανίχνευση των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του υποψήφιου νέου επιχειρηματία.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  JOB DEVELOPER

  • Να συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • Να βοηθήσει στην ανάπτυξη καριέρας των νέων και άνεργων
  • Να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης

Η διάρκεια του έργου είναι από 01.09.2015 έως 31.08.2018