ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τρέχοντα

Ολοκληρωμένα
MENTECH: Mentorship for Young Tech Entrepreneurs and Training of Mentors


Το έργο MENTECH χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Programme και έχει διάρκεια 24 μήνες (01-09-2018 - 31-08-2020).


Οι εταίροι του έργου είναι:


•    Mersin University / TURKEY, Συντονιστής
•    General Directorate Of Science And Technology (Ministry of Science,Industry and Technology)/ TURKEY
•    Mediterranean Exporters Association / TURKEY
•    KOSGEB SME DEVELOPMENT ORGANIZATION / MERSIN SERVICE CENTER DIRECTORATE (TURKEY)
•    Tartu Science Park Foundation, ESTONIA
•    SOPHIA ANTIPOLIS TECHNOLOGY PARK, FRANCE
•    Science and Technology Park of Crete, GREECE
•    Madan Parque, PORTUGAL
•    ESPAITEC SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, SPAIN


Κύριος στόχος του έργου είναι  η υποστήριξη νέων επιχειρηματιών (που λειτουργούν επιχείρηση μέχρι 3 έτη) στη διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης και την είσοδο της στην αγορά καθώς και τη δημιουργία ενός διεθνούς συστήματος μεντόρων που θα τους υποστηρίξουν.


Στις δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνονται:
•    Κατάρτιση τεχνο-μεντόρων και δημιουργία δικτύου καθώς και υποστήριξη νέων επιχειρηματιών ώστε να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο.  Το δίκτυο θα είναι διεθνές και θα προσφέρει δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ των χωρών των εταίρων του έργου.
•    Υποστήριξη επιχειρηματικότητας μέσω δικτύωσης νέων τεχνο-επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και ΜΚΟ, ώστε να αποτελέσουν μέρος ενός βιώσιμου δικτύου που θα προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης.