ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμένα
Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες

Το πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες (EYE) είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη χώρα από τις 36 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου να εργαστούν για κάποιο χρονικό διάστημα μαζί με έναν έμπειρο επιχειρηματία στη δική του/της ΜΜΕ. Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής του νέου, κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία υποδοχής, για μία περίοδο 1-6 μηνών,  γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.
Ως Νέος επιχειρηματίας (NE), θα ωφεληθείτε από την επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής σας ή θα ενισχύσει τη νέα επιχείρησή σας. Επίσης, μπορείτε να ωφεληθείτε από την πρόσβαση σε νέες αγορές, τη διεθνή συνεργασία και τις πιθανές δυνατότητες διτκύωσης και συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό.
Ως Επιχειρηματίας υποδοχής (ΗΕ), μπορείτε να ωφεληθείτε από τις καινοτόμες ιδέες ενός νέου επιχειρηματία, για την επιχείρησή σας. Ο νέος επιχειρηματίας μπορεί να έχει εξειδικευμένα προσόντα, γνώσεις ή δεξιότητες σε έναν τομέα που δεν γνωρίζετε καλά και οι οποίες θα μπορούσαν, επίσης, να συμπληρώσουν τις δικές σας. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες υποδοχής αποφάσισαν να φιλοξενήσουν και άλλους νέους επιχειρηματίες στη συνέχεια επειδή βρήκαν πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα τη συνεργασία αυτή.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε  την ιστοσελίδα του προγράμματος EYE website ή  επικοινωνήστε μαζί μας στο email  nora {at} stepc.gr.
 
Εταίροι του Έργου: